Medicinos centras NORTHWAY Mes Facebooke LinkedIn Youtube kanalas
EN LT

Žmogaus galvos smegenų anatomija

Zmogaus galvos smegenų anatomija

Frontal Lobe – kaktinė skiltis
Limbic System – limbinė sistema
Corpus Callosum – didžioji smegenų jungtis
Motor Strip – motorinė sritis
Sensory Strip – sensorinė sritis
Pariental Lobe – momentinė skiltis
Thalamus – tarpinių smegenų gumburas
Occipital Lobe – pakaušinė skiltis
Cerebellum – smegenėlės
Medulla (Brain Stem) – pailgosios smegenys
Reticular Formation – tinklinis darinys
Temporal Lobe – smilkininė skiltis
Hypothalamus – pogumburis